English
Meny

Utbildningsbevakning

Studentinflytande

Rätten till studentinflytande innebär att vi är representerade när någon fattar eller bereder ett beslut som har inverkan på ubildningen. Den rätten är något oerhört viktigt för oss eftersom det utbildningsbevakandearbetet främst sker genom studentinflytande på både instutitions- och fakultetsnivå. Det innebär att vi arbetar tillsammans med personalen på HHGU med att för att utveckla och göra just din utbildning till den bästa i sitt slag.

Påverkansarbete

På ett mer strategiskt eller aggregerat plan driver vi flera frågor, som vi anser viktiga för studenterna vid HHGU, genom påverkansarbete. Det kan röra sig om stress i utbildningen eller progression mellan kurser och nya former för examination. Ofta handlar det om frågor av en strukturell natur och det krävs därför att vi använder en faktabaserad metod och inhämtar gediget underlag när vi bedriver påverkansarbete.

Kontakt

Har du frågor eller synpunkter på arbetet med utbildningsbevakning? Vill du rapportera något fel på din utbildning eller har du en idé om hur vi kan utveckla en kurs? Hör av dig till utbildningsansvarig på utbildning@hhgs.se.

Kårjurist

Bakgrund

Vi har under trå års tid erbjudit våra medlemmar, föreningar och projekt kvalificerad juridisk hjälp och rådgivning. Kårjuristerna är juriststudenter i slutet av sin utbildning som är anställda av HHGS för att kunna bistå våra medlemmar när de hamnar i olika problem med den myndigheten som universitetet också är.

Juridisk hjälp

Kårjuristerna kan hjälpa till om du exempelvis har blivit delgiven misstanke om vilseledande vid examination, behöver hjälp med att få betyg tillgodoräknade eller har mer allmänna juridiska frågor. När kårjuristerna inte arbetar med rådgivning bereder dem olika utbildningsärenden och hjälper till med avtal och utredningar.

Kontakt

Om du vill komma i kontakt med kårjuristerna kan du mejla till jurist@hhgs.se eller komma förbi kårexpeditionen mellan kl. 09.00 och 13.00 på onsdagar.