Lokaler och utrustning

HHGS har tillgång till en del olika lokaler för sina medlemmar och föreningar. För att vi skall kunna fortsätta använda oss utav dessa lokaler krävs det att vissa policys följs. Nedan följer de generella policys som gäller i alla lokaler (samt eventuella undantag).

  • Kårens lokaler är till för kårens medlemmar, det vill säga studenterna. Det finns lokaler som bara aktiva inom kåren har tillgång till och dessa skall ej brukas som studieplats eller matrum.
  • Kåren har ingen anställd inom städ. Om ni har använt kårens lokaler så plocka undan efter er för allas bekvämlighet. Eventuell nedskräpning kan leda till att nedskräparens access dras.
  • Vid föreningsaktiviteter så är det föreningen som är ytterst ansvarig för lokalen och att den återställs i samma skick den var i.
  • I kårens öppna lokaler (exempelvis kårhuset Tanzania) finns det studenter som både studerar och äter mat. Tänk på att dessa kan önska studiero eller matro och respektera detta.

I övrigt kan enskilda policys gälla för olika rum. Dessa kommer då finnas uppsatta på plats för information.

I kårens lokaler har vi egna datorer som är uppkopplade mot vår egen server. Dessa får man tillgång till genom att ansöka om användarkonto genom er förenings ordförande till förvaltningsutskottet.

  • På skolans datorer gäller självfallet Svea Rikes Lag. Ingen illegal nedladdning eller andra lagbrott tolereras. Om det visar sig att detta missköts så kommer den vars konto använts i samband med detta riskera åtal. Detta är inte något vi vill göra, men kan komma tvingas till.
  • Du är själv ytterst ansvarig för ditt konto och att detta inte hamnar i någon annans händer. Låna inte ut ditt konto till någon.
  • Kårens datorer är först och främst meningen att användas för arbete inom kåren. Studier skall helst ej förekomma på kårens datorer då det finns många med behov utav arbetsplatser.