English
Meny

Internationella-utskottet

VARFÖR FINNS INTERNATIONELLA UTSKOTTET?

Internationella Utskottet (IntU) har till syfte att representera studenter vid Handelshögskolan i internationella frågor och projekt.

Vårt syfte är att tillhandahålla ett internationellt nätverk genom att skapa sociala plattformer, erbjuda internationella erfarenheter, möten och projekt för så väl heltidsstudenter som internationella utbytesstudenter.

Internationella utskottet består av:
– Ordförande, som även är del av Kårledningen
– Vice Ordförande
– Ekonomiansvarig.
– Marknadsföringsansvarig
– Kommunikatör
– Huvudfaddrar (1-2 st)
– Utbildningsansvarig
– Eventansvarig
– Event-koordinatorer
– Internationell representant.
– Student Buddies/Faddrar (25-30 st)

Att bejaka ett internationellt engagemang under sin studietid är inte bara något som många arbetsgivare ser som attraktivt på CV, utan även väldigt roligt!

VAD GÖR INTERNATIONELLA UTSKOTTET?

Internationella Utskottet samarbetar i stor utsträckning med skolans utlandsavdelning, både vad gäller mottagande av inkommande internationella studenter, och bejakande av det internationella intresset hos heltidsstudenter som vill vidga sina vyer bortom Sverige.

I utskottet jobbar vi med HHGS ur ett internationellt perspektiv. Dels arrangerar vi kontinuerligt event för alla internationella studenter (dit även heltidstudenter är välkomna att vara med), och dels event riktade för våra heltidsstudenter som berör internationella intressen eller utbytesstudier. Under IntU ligger även projekten ‘Student of the Week’ och International Day.

Som Student Buddy är du uppfinningsrik med många idéer och kan planera och  arrangera event för mindre grupper av internationella studenter. I grupp om två eller tre agerar du fadder åt en grupp internationella studenter under en termin i taget, och det är mycket uppskattat om man vill fortsätta under flera terminer. Det går även bra att kombinera en roll som Student Buddy med de flesta ansvarsroller i utskottet.

Gemensamt för alla delar inom IntU är att vi tycker det är väldigt givande och roligt att träffa studenter från många olika kulturer och vi pratar engelska /franska /tyska /spanska /japanska /kinesiska och andra språk, hellre än bra!

ORDFÖRANDE

Elin Hansson
international@hhgs.se

VICE ORDFÖRANDE
PROJEKTLEDARE FÖR INTERNATIONAL DAY

Alva Hansson
vicepresidentintu@hhgs.se
internationalday@hhgs.se

EKONOMIANSVARIG

Ylva Forsberg – financesintu@hhgs.se

 

 

MARKNADSFÖRINGSANSV

Linnea Bergman – marketingintu@hhgs.se

KOMMUNIKATÖR

Tao Hemberg Jankel – marketingintu@hhgs.se

UTBILDNINGSANSVARIG

Johannes Thierer – educationintu@hhgs.se

HUVUDFADDER

Elisabeth Håkansson –  headbuddiesintu@hhgs.se

EVENTANSVARIG

Cecilia Nilsson – eventintu@hhgs.se

EVENTKOORDINATOR

Kim Meinke – eventintu@hhgs.se

 

EVENTKOORDINATOR

Philip Linderum – eventintu@hhgs.se

EVENTKOORDINATOR

Vivian Mohan – eventintu@hhgs.se

EVENTKOORDINATOR

Alejandro Villanueva – eventintu@hhgs.se

INTERNATIONELL REPRESENTANT

Tommaso Costa – internationalrepresentativeintu@hhgs.se

 

.

ÄR DU EN INTERNATIONELL STUDENT?

Är du en internationell student som snart ska börja på Handelshögskolan, vid Göteborgs Universitet?

– Om du kommer hit via ett utbytesprogram blir du automatiskt tilldelad en ”Student Buddy Group” med två till tre faddrar. Information skickas ut via e-mail/eller Facebook några veckor inför terminsstart.

– Är du en masterstudent eller en internationell student som inte tillhör ett utbytesprogram, kommer du inte automatiskt bli tilldelad en ”Student Buddy Group”. Vill du vara med i en grupp, skicka ett e-mail till international@hhgs.se.

Välkomna till Handels!

HUR ANSÖKER JAG OM ATT ENGAGERA MIG INOM INTERNATIONELLA UTSKOTTET?

Utskottet tillsätter vakanta poster inför varje termin. Ordförande tillsätts genom kårvalet i november och sitter ett år. Vice Ordförande tillsätts inför hösttermin och sitter även den ett år.  Skicka ett mail till international@hhgs.se för mer information om Internationella Utskottet och hur du kan engagera dig!

Besök oss på Facebook: www.facebook.com/IntuGothenburg

Besök oss på Instagram: @intuathandels

 

Använd gärna vår hashtag #whatareyouintu på sociala medier!

IntU logotyp horisontell färg