Här hittar du som kårmedlem attraktiva möjligheter ute i arbetslivet.