English
Meny

Nyheter

Kallelse till extra årsmöte för HHGS, 11 oktober kl 15:15

Den 11 oktober klockan 15:15 håller Handelshögskolans i Göteborg studentkår årsmöte i Malmstensalen på Handelshögskolan, Vasagatan 1. Alla medlemmar är inbjudna.

 

Extrainsatt årsmöte är stadgeenligt begärt av kårledningen, med anledning av att årsredovisningen för 2016 inte var klar till ordinarie årsmöte tidigare i år.

Följande punkter kommer behandlas på mötet:

a) Mötets öppnande.
b) Val av mötesordförande, mötessekreterare samt justerare tillika rösträknare.
c) Fråga om mötets beslutsmässighet.
d) Fastställande av föredragningslista.
e) Granskning av föregående års verksamhetsberättelse.
f) Granskning av föregående års årsbokslut.
g) Fråga om ansvarsfrihet för föregående års (2016) kårledning.
h) Val av auktoriserad revisor.
i) Val av valberedning.
j) Fastställande av medlemsavgift.
k) Beslut om eventuella arvoderingar av kårledningsmedlemmar.
l) Mötets avslutande.

 

Vid frågor: ko@hhgs.se (mail till kårordförande Love Josefsson)

Stadgan går att finna här.

 

Tack! Vi ses på årsmötet.

Länk till dokumentet gällande proposition angående medlemskap finner ni här –> HHGS – Proposition angående medlemskap.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *