English
Meny

Nyheter

Handelsboden läggs ner

Hej,

Vi har dessvärre tråkiga nyheter. Handelsbodens styrelse har fattat beslut om att lägga ned verksamheten i Handelsboden. Under de senaste åren har Handelsboden uppvisat negativa resultat och trots gediget arbete av Handelsbodens personal samt styrelse har bolaget inte lyckats vända till att visa positiva siffror. Vi ser även en nedåtgående trend för bokhandlar i allmänhet och studentbokhandlar i synnerhet.

Det finns idag utställda lån från Handelsbodens ägare (HHGS Holding AB, som i sin tur ägs av HHGS​) till Handelsboden. I samband med revisionen ifrågasatte EY Handelsbodens förutsättningar för fortsatt drift och rekommenderade Handelsbodens styrelse att efterfråga en kapitaltäckningsgaranti från Holding. Med hänsyn till den längre trenden av förlustresultat och stora tidigare utställda lån har Holdings styrelse beslutat att inte utställa fler lån till Handelsboden. Detta beslut fattades vidare mot bakgrund av att kårbolagens ägardirektiv föreskriver att bolagen ska uppvisa vinstresultat. Även kårledningen har tillfrågats om att skjuta till de pengar som skulle behövas för att säkra driften av Handelsboden, där samma svar gavs som från Holding. Fakultetsstyrelsen på Handelshögskolan, under ledning av rektor Per Cramér, har också den blivit tillfrågad om den kan gå in med finansiella medel för att rädda verksamheten men avböjt.

Beslutet om nedläggning var tufft att fatta, men koncernen ska leverera medlemsnytta och åtminstone bära sig själv ekonomiskt på lång sikt. Mot bakgrund av detta kommer vi tillsammans att kunna skapa mer värde genom att fokusera på att utveckla de andra bolagen i koncernen, och vem vet kanske starta flera nya bolag. Detta säkerställer kårbolagens framtid på lång sikt. Avvecklingen av Handelsbodens verksamhet är pågående och Handelsboden kommer tyvärr inte att öppna igen.

Vill du köpa kurslitteratur finns detta bland annat på internet hos Campusbokhandeln (både internet och Vasakyrkan), Adlibris och Bokus.

Vi hade lika gärna som er velat ha en bokhandel på Handels, men efter att ha försökt i flera år med förlust går det tyvärr inte.
​​

Om ni har några frågor är ni hjärtligt välkomna att höra av er​.

/Kårledningen för Handelshögskolans i Göteborg Studentkår (HHGS)​​,
genom kårordförande Love Josefsson
ko@hhgs.se
​0708974406

 

—  — ENG –​  —

 

Dear all,

Unfortunately, we have some sad news. The board of HHGS Handelsboden AB has decided to close the book shop Handelsboden at Handels. The company has shown negative results for several consecutive years and the futures does not look bright for book shops in general and student book shops in particular.

EY has advised the board of Handelsboden to request a parent company guarantee from its owner, HHGS Holding AB, to be able to keep the shop open. Due to the negative results, the negative trend among book shops and previously issued loans to Handelsboden, HHGS Holding AB declined such request.

HHGS, the student union and owner of all student-run companies at Handels, and the faculty board lead by Per Cramér at Handels have been approached to contribute the capital needed to save the book shop, but have both declined.

The decision to close Handelsboden was carefully thought through but very difficult to reach. The divestment of Handelsboden’s operations is ongoing and the book shop will not open again. If you want to buy student literature, it is available at for example Campusbokhandeln, Adlibris and Bokus.

If you have any questions regarding Handelsboden, you are more than welcome to contact us.”

Kind regards

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *